Summertraining

Summertraining

Ab dem 16. Juli a bis den 15. September ass den Training op der Alliance, ëmmer Dënschdes an Donneschdes vun 17-21 Auer, well den Daach zu Butschebuerg nei gemaach gëtt.