Vill Gléck am neie Joër

Vill Gléck am neie Joër

Den DTD wënscht all senge Frënn an Ënnerstëtzer e gudde Rutsch an d'neit Joër an hofft, dass all är Wënsch sech erfëllen.